แผ่นปิดกันนก

แผ่นปิดกันนก ผลิตจากพลาสติก มีทั้ง พีวีซี PVC และ พีอี PE แผ่นปิดกันนก นี้มีทั้งแบบแข็งและ แบบ นุ่ม มีคุณสมบัติเหนียว งอได้ไม่หัก ใช้ปิดช่องว่างตามล่อง ใต้ลอนหลังคาให้เต็ม ใช้ปิดกัน นก หนู แมลง หรือ สัตว์เล็ก เข้าใต้หลังคา ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องบากไม้เชิงชาย ให้เป็นรูปลอนของ กระเบื้องหลังคา จึงทำให้การติดตั้งทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

ตัวอย่างขนาดแผ่นติดกันนก